Als de 30%-regeling is toegekend maar door de werkgever niet is toegepast in de salarisadministratie, dan betekent dit dat de vergoeding voor extraterritoriale kosten kennelijk niet is ‘aangewezen’ als eindheffingsbestanddeel. De vergoeding wordt dan belast. Een bezwaar en beroep hiertegen werd afgewezen.

Volgens de Rechtbank Den Haag is het niet toepassen van de 30%-regeling een arbeidsrechtelijke kwestie tussen werkgever en werknemer.

Alhoewel de beroepstermijn van deze uitspraak nog niet is verstreken, wordt hiermee wel het belang van een correcte verwerking van de 30%-regeling in de salarisadministratie benadrukt.