Kennis delen

Voor de LIMES-professionals is gespecialiseerde kennis op het gebied van tax + global mobility een ‘life-line’. Bij LIMES international investeren we doorlopend in internationale kennis, dit vormt dan ook één van de dragende pijlers onder onze organisatie en dienstverlening. Om andere professionals mee te laten delen in deze kennis en om op een laagdrempelige wijze kennis te laten maken met onze organisatie, is er LIMES academy. Verschillende internationale onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: sociale zekerheid, arbeidsmigratie en -recht, fiscaliteit, payroll en verzekeringen. Omdat wij onze kennis voor iedereen toegankelijk willen maken worden alle seminars en workshops kosteloos aangeboden en hoeft u zich alleen maar online aan te melden.

Programma

Bekijk de LIMES academy website voor een up-to-date overzicht van het programma.