De informatie op deze Website is bedoeld om algemene richtlijnen te geven. De informatie op deze Website is niet bedoeld om (alle denkbare) belastings- of ander professionele adviezen te vervangen. Gebruikers dragen zelf verantwoordelijkheid voor alle financiële gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie, zonder eerst verdere verificatie of advies op te vragen.

De entiteiten van LIMES international B.V. (hierna: LIMES) hebben het recht om te allen tijde de informatie en gegevens op deze Website (inclusief deze disclaimer) zonder enige aankondiging te wijzigen. Wij raden u aan om regelmatig te controleren of de informatie op deze Website aangepast is zodat u optimaal geïnformeerd blijft over eventuele wijzigingen.

Websitegebruik

Gebruikers van deze Website mogen gegevens en informatie van deze Website opslaan, afdrukken, analyseren en (deels) kopiëren, mits voor eigen gebruik. Gebruikers van deze Website zijn niet toegestaan om informatie van deze Website – in welke hoedanigheid dan ook – te publiceren, verspreiden, wijzigen of aan derden te verstrekken zonder dat daarvoor toestemming voor is verleend door LIMES international B.V.

LIMES international B.V. behoudt alle rechten, waaronder alle geregistreerde eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten, alsmede de rechten om alle niet-geregistreerde handelsmerken, auteursrechten, teksten, logo’s en alle grafische afbeeldingen met betrekking tot de informatie en diensten die op deze Website vermeld staan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

LIMES international B.V. staat op geen enkele wijze in voor de beschikbaarheid van, toegang tot en het gebruik van deze website. Hoewel LIMES international B.V. acties onderneemt om up-to-date, correcte en complete informatie beschikbaar te stellen, kan LIMES international B.V., zowel expliciet als impliciet, niet garanderen dat de informatie op deze Website werkelijk up-to-date, correct en compleet is. Gebruikers van deze Website aanvaarden dat de enige en exclusieve verantwoordelijkheid voor de toegang tot en het gebruik van deze Website bij henzelf ligt, net als de verantwoordelijkheid voor het gebruik van alle informatie die op deze Website beschikbaar is gesteld.

LIMES international B.V. heeft op geen enkele wijze controle over en is niet verantwoordelijk voor websites van derden die links naar deze Website bevatten, noch voor de content van de websites van derden. Deze Website bevat links en toegang tot andere websites die door derden beheerd worden. LIMES international B.V. aanvaart geen verantwoordelijkheid voor de content van de websites van derden, noch voor de kwaliteit van de diensten en informatie die op deze websites aangeboden wordt.

LIMES international B.V. garandeert op geen enkele wijze de veiligheid van deze Website, met name ten aanzien van de mogelijkheid dat onbevoegde derden toegang tot gegevens kunnen verkrijgen die gebruikers via deze Website intoetsen en dat deze informatie kan worden onderschept of gemanipuleerd. Indien informatie die via deze Website beschikbaar is gesteld ook schriftelijk is verstrekt, zal de schriftelijke versie doorslaggevend zijn in geval van tegenstrijdigheden tussen teksten.

LIMES international B.V. garandeert niet dat e-mail en andere elektronische communicatie tijdig ontvangen en verwerkt zullen worden en aanvaart op geen enkele wijze aansprakelijk te worden gesteld voor de gevolgen van de niet of te laat ontvangen, de niet of laat verwerkte e-mails en elektronische communicatie.

LIMES international B.V. aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade, kosten, uitgaven of verliezen van inkomen die zowel direct als indirect kunnen voortvloeien uit het feit dat informatie op deze Website niet onderhouden, gewijzigd, bijgewerkt of verwijderd is, deze Website niet goed onderhouden is, deze Website niet beschikbaar gemaakt is voor gebruikers of voor gebruikers van derden, de mogelijkheid om toegang tot andere websites te krijgen via deze Website tot juiste of onjuiste functionering van apparatuur, programma software en/of netwerken, die worden gebruikt om deze Website toegankelijk en bruikbaar te maken, kan leiden.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor leden van de raad van bestuur, partners en werknemers van LIMES international B.V. en gelieerde bedrijven.