Ondernemers die vanuit Nederland goederen verkopen aan ondernemers met een afleveradres in de EU (de zogenoemde intracommunautaire leveringen) en/of goederen in de EU aankopen waarbij de goederen in Nederland worden afgeleverd (de zogenoemde intracommunautaire verwervingen), zijn boven een bepaald drempelbedrag aangifteplichtig voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (‘CBS’). Maandelijks moeten dan Intrastat-aangiften worden ingediend, waarbij alle transacties worden gespecificeerd (zoals bijvoorbeeld de wijze van vervoer, de goederencode en het gewicht van de zending).

Het CBS heeft onlangs brieven aan ondernemers gestuurd, waarin wordt aangekondigd dat er per 1 januari 2021 extra gegevens moeten worden vermeld. Het gaat hierbij onder andere om het btw-nummer van de afnemer en het land van oorsprong. Dat betekent dat ondernemers het aangifteformat moeten aanpassen en dat extra gegevens in de administratie beschikbaar moeten zijn.