Afgelopen vrijdag maakte het kabinet in de Voorjaarsnota bekend dat het voornemens is de 30%-regeling te wijzigen.

Dit weten we uit de Voorjaarsnota:

De regering stelt voor om de belastingvrije 30%-vergoeding te maximeren. Dit zou gebeuren door de grondslag van deze belastingvrije vergoeding te beperken tot de maximale beloning voor de publieke sector, in de volksmond bekend als de Balkenende-norm (2022: € 216.000 bruto jaarbeloning, jaarlijks geïndexeerd).

Het daadwerkelijke wetsvoorstel wordt in september verwacht. Daarom zijn de details nog beperkt bekend. Uit de financiële prognoses bij het voorstel valt af te leiden dat wijzigingen in de 30%-regeling pas vanaf 1 januari 2024 gevolgen hebben voor werknemers.

Dezelfde prognoses impliceren dat het plafond met overgangsregels wordt ingevoerd – onder meer dat de Balkenende-norm zal worden toegepast per 1 januari 2026 voor alle 30%-regelingen.

Als het voorstel wordt goedgekeurd door de Tweede Kamer, wordt de belastingvrije vergoeding gemaximeerd op ca. 65.000 euro per jaar (216.000 euro x 30%).

We verwachten dat de details in september 2022 worden gepubliceerd.