Één van de voorwaarden voor toepassing van de 30% regeling is dat de werknemer specifieke deskundigheid bezit. Aan deze voorwaarde wordt voldaan indien het fiscaal loon meer bedraagt dan het in de wet opgenomen minimum salariscriterium.

Men dient zich terdege bewust te zijn dat continu aan dit salariscriterium moet worden voldaan.

Voor 2014 dient het fiscale loon meer dan EUR 36.378 te bedragen of meer dan EUR 27.653 voor werknemers die in het bezit zijn van een Master Degree en jonger zijn dan 30 jaar.

De Belastingdienst controleert automatisch of aan deze voorwaarde wordt voldaan aan de hand van de informatie die via de loonadministratie wordt verstrekt. Indien blijkt dat het loon te laag is, wordt de 30% regeling ingetrokken met terugwerkende kracht en kan deze niet meer worden toegepast.

Wij adviseren daarom om vóór het einde van dit jaar te controleren of de werknemers, die in aanmerking komen voor toepassing van de 30% regeling nog steeds voldoen aan het voor hen geldende salariscriterium voor 2014.