Het fictieve rendement in box 3 voor bezittingen anders dan spaargeld bedraagt 5,69% voor 2021 en 5,53% voor 2022. Indien u in die jaren in werkelijkheid een significant lager rendement heeft behaald, kan het raadzaam zijn bezwaar te maken tegen uw definitieve aanslag inkomstenbelasting.

Omdat er meerdere interpretaties zijn over wat ‘werkelijk rendement’ inhoudt, valt niet uit te sluiten dat dit een tijdrovend proces is. Uiteraard zijn we u hierbij graag van dienst. Indien u liever zelf bezwaar maakt, bieden wij u via deze link een voorbeeld van een bezwaarschrift aan.