Wanneer u betalingsproblemen heeft als gevolg van het coronavirus, dan kunt u bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling verzoeken voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (BTW) en loonbelasting. Deze mogelijkheid geldt voor alle ondernemers, inclusief zzp’ers.

Voor het verkrijgen van betalingsuitstel gelden voorwaarden. U heeft onder meer een verklaring nodig van een deskundige. LIMES kan u hierbij behulpzaam zijn.

Als gevolg van het coronavirus kan het noodzakelijk zijn om een melding betalingsonmacht te doen bij de Belastingdienst, UWV en pensioenfonds teneinde bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen.

Vermindering voorlopige aanslagen

De Belastingdienst wijst ondernemers er bovendien op dat voorlopige aanslagen kunnen worden verminderd indien uw winstverwachtingen voor dit jaar naar beneden moeten worden bijgesteld.