Als het aan het huidige kabinet ligt zal de belastingheffing in box 2 (inkomsten uit aanmerkelijk belang – dividend en/of vervreemdingswinsten) per 2024 worden aangepast.

Op dit moment geldt een tarief van 26,90% in box 2. Vanaf 2024 komen in box 2 twee belastingschijven. Het inkomen tot € 67.000 wordt belast tegen een tarief van 24,5%. Op het bedrag boven € 67.000 zal een tarief van 31% gaan gelden.

Fiscaal geregistreerde partners kunnen beiden gebruik maken van de eerste schijf, waardoor een totaal inkomen in box 2 tot € 134.000 wordt belast tegen het tarief van 24,5%. Deze wijziging kan invloed hebben op de planning van uw dividenduitkeringen. Het is belangrijk hier ruim van tevoren op te kunnen anticiperen.