De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat een lid van een bezwaaradviescommissie niet als btw-ondernemer optreedt. De Hoge Raad oordeelt dat de verrichte werkzaamheden niet op eigen naam, niet voor eigen rekening en niet onder eigen verantwoordelijkheid plaatsvinden. Dat betekent dat een lid van een bepaalde commissie (bezwaaradviescommissie, raad van commissarissen, raad van toezicht e.d.) niet als zelfstandig BTW-ondernemer optreedt en daarom geen BTW over de ontvangen vergoeding is verschuldigd.

Dat voorkomt niet-aftrekbare BTW als de betaler van de vergoeding niet BTW-plichtig is en daarom geen BTW kan terugvragen. Neem contact met ons op om te laten beoordelen of in uw situatie onwenselijke BTW-heffing kan worden voorkomen.