Één van de voorwaarden voor toepassing van de 30% regeling is dat de werknemer specifieke deskundigheid bezit. Aan deze voorwaarde wordt voldaan indien het fiscale loon, gedurende de looptijd van de regeling -dus continu-, voldoet aan het salariscriterium.

Voor 2018 dient het fiscale loon meer dan EUR 37.296 te bedragen of meer dan EUR 28.350 voor werknemers die in het bezit zijn van een Master Degree en jonger zijn dan 30 jaar.

De Belastingdienst controleert deze voorwaarde aan de hand van de informatie die via de loonadministratie wordt verstrekt. Indien blijkt dat het loon te laag is, wordt de 30% regeling ingetrokken met terugwerkende kracht en kan deze niet meer worden toegepast.

Wij adviseren daarom vóór het einde van dit jaar te controleren of werknemers met een 30% regeling nog steeds voldoen aan de salariscriteria voor 2018.