Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling moeten werknemers onder andere over specifieke deskundigheid beschikken. Aan deze voorwaarde is voldaan als het belastbare salaris gedurende de looptijd van de 30%-regeling continu voldoet aan het salariscriterium.

Voor 2023 moet het belastbare loon hoger zijn dan EUR 41.954 of EUR 31.891 voor werknemers met een kwalificerend masterdiploma en die jonger zijn dan 30 jaar.

Deze voorwaarde wordt door de Nederlandse Belastingdienst gecontroleerd aan de hand van de verstrekte salarisgegevens voor 2023. Indien blijkt dat niet aan de voorwaarde wordt voldaan, wordt de 30%-regeling met terugwerkende kracht ingetrokken en kan deze niet meer worden toegepast.

Wij raden daarom sterk aan om vóór het einde van het jaar te controleren of werknemers met een 30%-regeling nog steeds voldoen aan het geldende salariscriterium voor 2023.