Per 1 januari 2019 is de looptijd van de 30%-regeling teruggebracht van acht naar vijf jaar. Er geldt een overgangsregeling voor medewerkers die voor die datum al een 30%-regeling hebben ontvangen. Voor die medewerkers raden we sterk aan om dit te verifiëren, de einddatum te bepalen volgens onderstaand schema en de nieuwe datum te implementeren in de salarisadministratie.

Einddatum van de 30%-regeling afgegeven voor 1 januari 2019 Nieuwe einddatum
2019 of 2020 Gelijk aan de einddatum van de oorspronkelijke beschikking 30%-regeling
2021, 2022 of 2023 31 december 2020
2024 of later De einddatum van de oorspronkelijke beschikking 30%-regeling minus drie jaar

Dit betekent dat de 30%-regeling kan eindigen per 1 januari 2021. Dit heeft gevolgen voor het netto inkomen en verandert de partiële buitenlandse belastingplicht. Advisering hieromtrent is raadzaam.

De overgangsregeling geldt niet voor werknemers met een 30%-regeling startdatum na 1 januari 2019.