Indien de werkgever recht heeft op de regeling werktijdverkorting en de non-EU werknemer hierdoor tijdelijk niet meer voldoet aan de salariseis, zal de Inspectie SZW de werkgever voor het niet voldoen aan de salariseis voor een Nederlandse verblijfsvergunning tijdelijk niet beboeten. Bij de nieuwe regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid speelt dit probleem niet.

De meldingsplicht naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst inzake het niet kunnen voldoen aan de salariseis blijft van kracht.