NOW 1.0 waarmee bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen krijgen voor de maanden maart, april en mei loopt bijna af.

Aanvragen kunnen nog worden ingediend tot en met vrijdag 5 juni 2020.

Aanvragen voor NOW 2.0 met betrekking tot de maanden juni, juli, augustus en september 2020 kunnen naar verwachting vanaf 6 juli 2020 worden ingediend.