Als onderdeel van de corona maatregelen is in Duitsland akkoord bereikt over diverse maatregelen. Eén ervan betreft een tijdelijke verlaging van de btw-tarieven. Het 19%-tarief wordt verlaagd naar 16%, het 7%-tarief wordt verlaagd naar 5%. De maatregel gaat in per 1 juli 2020 en eindigt op 31 december 2020.

In Duitsland aangifteplichtige ondernemers (zoals Nederlandse en buitenlandse ondernemers met een Duitse btw-registratie) dienen er wel alert op te zijn dat prestaties vóór 1 juli 2020 vooralsnog onder het huidige btw-tarief vallen.