Nederland heeft sinds 11 maart 2020 een tijdelijk fiscaal akkoord met Duitsland en met België over de belastingheffing van grensarbeiders in loondienst.

Op basis van de akkoorden mag een inwoner van een land, die normaal in het andere land werkt, maar als gevolg van Covid-19 maatregelen thuis moet werken, deze thuiswerkdagen voor fiscale doeleinden aanmerken als dagen gewerkt in het land waar hij onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt.

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de looptijd van beide overeenkomsten is verlengd tot 1 april 2021.