De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming van de loonkosten voor bedrijven met een omzetverlies van minimaal 20%. De hoogte van de tegemoetkoming is gebaseerd op de loonsom.

In recente jurisprudentie wordt geconcludeerd dat de 30%-vergoeding niet tot het loon behoort voor de NOW omdat deze vergoeding geen deel uitmaakt van het sv-loon. De 30%-vergoeding, alhoewel een bestanddeel van de loonkosten, telt dus niet mee voor de tegemoetkoming van de NOW.