Personen die met een visum kort verblijf in Nederland verblijven en het land niet kunnen verlaten, vanwege de COVID-19 maatregelen, kunnen voor deze uitzonderlijke situatie telefonisch een verlenging van dit visum aanvragen bij de IND. Het verlengen van het visum is niet mogelijk bij een IND loket. De verlenging kan echter enkel voor Nederland worden verleend en wordt in het European Visa Information System (VIS) geregistreerd.

Verder, een Nederlandse verblijfsvergunning die binnenkort verloopt en waarvan de vergunninghouder Nederland vanwege de COVID-19 situatie niet kan verlaten, wordt niet automatisch verlengd. Daarom is het belangrijk om tijdig een aanvraag voor verlenging van de verblijfsvergunning in te dienen. Voor een beslissing op deze aanvraag, zal de IND rekening houden met de persoonlijke situatie.

Als laatste, wanneer de vrije termijn van personen die niet visumplichtig zijn verloopt, maar deze personen Nederland niet kunnen verlaten, is geen actie vereist. De Nederlandse overheid controleert in deze exceptionele situatie minder streng op mensen die langer blijven dan is toegestaan. Echter, de overheid gaat er wel vanuit dat deze personen blijven proberen om terug te keren naar hun woonland.

LIMES international assisteert u graag bij de aanvragen voor verlenging van een vergunning of een visum.