De Nederlandse, Belgische en Duitse autoriteiten zijn akkoord gegaan dat de periodes van thuiswerken naar aanleiding van het coronavirus niet in aanmerking zullen genomen worden voor de bepaling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving bij grensarbeiders.

België: Het besluit is voorlopig geldig tot en met 5 april 2020.

Wat zijn de fiscale gevolgen bij gedwongen thuiswerk wegens het coronavirus?

Conform het dubbelbelastingverdrag afgesloten tussen België en Frankrijk, worden Franse grensarbeiders in hun woonland Frankrijk belast als ze onder andere de Belgische grensstreek niet meer dan 30 dagen verlaten per kalenderjaar in de uitoefening van hun werkzaamheid.  De Belgische en Franse autoriteiten hebben besloten dat telewerken in Frankrijk naar aanleiding van het coronavirus niet zal meetellen voor de berekening van de 30-dagen termijn.

Wat de 24-dagen-regel betreft m.b.t. het dubbelbelastingverdrag afgesloten tussen België en Luxemburg kunnen we eveneens melden dat er rekening wordt gehouden met overmacht (coronavirus) en dat de thuiswerkdagen niet zullen meegerekend worden tijdens deze periode.

In Nederland wordt een drempel regeling voorgesteld, waarbij het heffingsrecht voor een aantal thuiswerkdagen toch in de werkstaat blijft. Momenteel zijn er onderhandelingen voor een nieuw Belastingverdrag tussen Nederland en België.

Ter aanvulling op deze maatregelen, wordt de vraag gesteld of de Belgische fiscus ook een uitzondering maakt in algemene gevallen van salary splits. Tot nader order wordt er in dergelijke gevallen geen uitzondering gemaakt. Vervolgens kunnen Belgische inwoners het voordeel van de salary split niet benutten. In de nabije toekomst kan dit nog veranderen, maar voorlopig raadt men aan om de algemene regels te volgen. Wij houden u uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Limosa

Indien werknemers, die gewoonlijk werken in een ander land dan België, thuiswerken in België naar aanleiding van het coronavirus, dient er geen Limosa opgegeven te worden. Mocht de Limosa Melding reeds ingediend zijn en de opgegeven werkplaats komt niet overeen met de huidige werkplaats (naar aanleiding van het coronavirus), moeten er geen wijzigingen doorgegeven worden.