Sinds 1 januari 2012 geldt voor ingekomen werknemers een extra voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor de 30% regeling. Ingekomen werknemers moeten gedurende meer dan twee derde van de periode van 24 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens hebben gewoond.

De rechtbank Breda heeft onlangs geoordeeld dat het 150-kilometercriterium niet in strijd is met het Europese beginsel van vrij verkeer van werknemers. Tegen deze uitspraak is sprongcassatie bij de Hoge Raad aangetekend.

Echter, afgelopen week heeft de Rechtbank van Haarlem geoordeeld dat het 150-kilometercriterium wel strijd is met het Europese beginsel van vrij verkeer van werknemers.

Het is nu wachten op de beslissing van de Hoge Raad. Mogelijk zal de Hoge Raad nog besluiten prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie.

Als het niet voldoen aan het 150-kilomtercriterium de enige reden is dat u niet kwalificeert voor de 30% regeling, adviseren wij u een verzoek om toepassing van de 30% regeling (alsnog) te doen ter behoud van rechten. Uiteraard kunnen wij u daarbij assisteren.