Werkgevers met internationale telewerkers moeten vóór 1 juli 2024 actie ondernemen om te voorkomen dat ze mogelijk onder het socialezekerheidsstelsel van het woonland van de telewerker vallen en dat ze in de periode van 1 juli 2023 tot 1 juni 2024 niet aan de socialezekerheidsverplichtingen voldoen. In de meeste gevallen zal dit ook leiden tot een verplichte buitenlandse salarisadministratie voor de werkgever.

Eerder hebben we u geïnformeerd over de EU-kaderovereenkomst op grond waarvan internationale telewerkers vanaf 1 juli 2023 sociaal verzekerd kunnen blijven in de lidstaat waar hun werkgever is gevestigd. De kaderovereenkomst kan alleen worden toegepast als de autoriteiten in de lidstaat waar de werkgever is gevestigd hiervoor een A1-certificaat hebben afgegeven. Voor dit soort situaties gedurende (een deel van) de periode vanaf 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024, kan de werkgever samen met de werknemer nog steeds met terugwerkende kracht zo’n A1-certificaat aanvragen mits deze aanvraag vóór 1 juli 2024 is ingediend. Het aanvragen van het A1-certificaat (in het geval de situatie van de internationale telewerker kwalificeert onder de EU-kaderovereenkomst) zorgt ervoor dat de telewerker niet verplicht en uitsluitend onder het sociale zekerheidsstelsel van het woonland komt te vallen. Als het certificaat niet voor de deadline van 1 juli 2024 wordt aangevraagd, kan dit er zelfs toe leiden dat internationale telewerkers (tijdelijk) geen recht hebben op socialezekerheidsuitkeringen omdat de werkgever niet voldoet aan de salarisadministratie- en premieverplichtingen voor sociale zekerheid.

Vanaf 1 juli 2024 moet het A1-certificaat binnen 3 maanden na aanvang van de werkzaamheden worden aangevraagd.

Wij helpen u graag bij het beoordelen voor welke van uw internationale telewerkers deze regels gelden en voor wie een A1-certificaat via de EU-kaderovereenkomst een oplossing kan zijn. Wij kunnen ook de aanvraag van het A1-certificaat verzorgen, adviseren over de fiscale consequenties en assisteren bij eventuele (buitenlandse) payroll-vereisten met betrekking tot internationale telewerkers.