Op 1 mei 2010 is EU verordening 883/04 in werking getreden. Deze verordening coördineert in elk land of en waar iemand die binnen Europa werkt, sociaal verzekerd is.

Er is echter een overgangsregeling, op basis waarvan de aanwijsregels van de oude verordening (1408/71) van kracht blijven, zolang de op 30 april 2010 bestaande situatie voortduurt.

Deze overgangsregeling eindigt op 1 mei 2020. Dat kan tot gevolg hebben dat personen die onder de overgangsregeling vallen, vanaf 1 mei 2020 in een ander land sociaal verzekerd worden.

Het is dus belangrijk, voor iedereen die binnen Europa over de grens werkt, na te gaan in welk land na 1 mei 2020 sociale verzekeringsplicht zal bestaan.