Global mobility tax

Een compleet plaatje van geïntegreerde advies- en compliance-diensten? Onze adviseurs schetsen dat graag voor u. Kundig en altijd doelgericht.
Bent u op persoonlijke titel internationaal actief? Of investeert u in het buitenland? Dan krijgt u te maken met een woud aan internationale fiscale regels. Als u bijvoorbeeld als expat binnen een internationaal concern werkzaam bent. U een zalig vakantiechalet bezit in Spanje of Frankrijk. Of een unieke kans overweegt om te investeren in een buitenlandse beleggingsmaatschappij.

Vergeet dan niet tal van fiscale aspecten goed te regelen. Denk bijvoorbeeld aan het op de juiste wijze toepassen van de 30%-regeling, salary splits en internationale sociale zekerheid. Maar bijvoorbeeld ook aan diverse belastingaangiften in binnen- en buitenland.

30%-regeling

De 30%-regeling voorziet in een forfaitaire belastingvrije vergoeding (30%-vergoeding). Die wordt geacht alle zogenoemde ‘extraterritoriale kosten’ te dekken. Bijvoorbeeld extra kosten voor het verblijf buiten het land van herkomst. Deze 30%-regeling kan leiden tot een flink hoger nettosalaris van de werknemer én u betaalt minder werkgeverslasten. Een win-win-situatie!

Lees meer

Onze diensten

Analyse

Optimaliseren van uw (internationale) fiscale positie;

Eigen woning in internationaal perspectief;

Strategie

Adviseren over uw internationale sociale zekerheidspositie;

Adviseren over en implementeren van salary splits;

Tax planning voor bestuurders en commissarissen;

Internationale vermogensstructurering en vermogensplanning;

Compliance

Bezwaar en beroep tegen belastingaanslagen en het voeren van fiscale procedures;

Aankomst- en vertrekafspraken.

Discover our services