De handhaving van de wet DBA is opgeschort tot 1 januari 2020. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot die tijd geen boetes of naheffingen als achteraf geconstateerd wordt dat sprake is van een dienstbetrekking.

De Belastingdienst kan binnen een beperkte groep zogenaamde ‘kwaadwillenden’ echter wel besluiten te handhaven, maar moet dan bewijzen dat sprake is van:

  1. een (fictieve) dienstbetrekking èn
  2. evidente schijnzelfstandigheid en tevens
  3. opzettelijke schijnzelfstandigheid.