LIMES toelichting

COVID-19 immigratie maatregelen

Laatste update: 31 maart 2021

Voor aankomst in Nederland

Door de maatregelen tegen COVID-19 kan uw werknemer niet naar Nederland komen

Volgens de informatieplicht voor referenten moet dit binnen 4 weken gemeld worden bij de IND. Mocht de werknemer later starten dan de geplande startdatum, moet dit ook gemeld worden bij de IND binnen 4 weken van de startdatum van de arbeidsovereenkomst of de startdatum van de verblijfsvergunning van de werknemer.

Tijdens het verblijf in Nederland

Uw werknemer voldoet (tijdelijk) niet meer aan de geldende salariseis

Volgens de informatieplicht voor referenten moet dit binnen 4 weken gemeld worden bij de IND. Indien uw medewerker (tijdelijk) niet meer voldoet aan de geldende salariseis kan dit effect hebben op het verblijfsrecht van de medewerker. Neem gerust contact met ons op, indien uw medewerker (tijdelijk) niet meer voldoet aan de gestelde salariseis. Wij adviseren, vanwege de administratieplicht, informatie hierover op te nemen in uw administratie.

Uw werknemer is in het buitenland en kan niet naar Nederland terugkeren

Volgens de informatieplicht voor referenten moet dit gemeld worden bij de IND, de verplichting om dit te melden is mede afhankelijk van het al dan niet tijdelijk voortzetten van de arbeidsovereenkomst buiten en voor hoeveel dagen de medewerker buiten Nederland is geweest in de afgelopen 12 maanden.

De verblijfsvergunning van uw (ex)werknemer is verlopen en uw werknemer is niet meer werkzaam bij u, maar uw werknemer kan Nederland niet verlaten

Als de verblijfsvergunning van uw (ex)medewerker is verlopen, hij is niet meer werkzaam bij u en de medewerker heeft geen nieuwe baan gevonden, dient deze medewerker Nederland zo snel mogelijk te verlaten. Indien dat niet mogelijk is vanwege de maatregelen om verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, mag uw (ex)medewerker in Nederland blijven en dient er alles aan te doen om Nederland toch zo snel mogelijk te verlaten. Daarnaast dient uw (ex)medewerker bewijs te verzamelen dat hij/zij Nederland niet kan verlaten (bijvoorbeeld door bewijs dat er geen vluchten beschikbaar zijn/grenzen gesloten zijn).

Wij adviseren u om een wekelijkse update te vragen van uw (ex)medewerker, omdat u als laatste werkgever, toch verantwoordelijk blijft.

Buiten Nederland

Uw werknemer is buiten Nederland en heeft een BSN nummer nodig, maar kan niet naar Nederland komen

Uw werknemer kan schriftelijk een BSN nummer aanvragen via de Belastingdienst, zelfs als uw werknemer nog buiten Nederland woont.

Neem gerust contact met ons op, indien onze assistentie gewenst is.

Publicatiedatum: 15 april 2020

CONTACT OPNEMEN?

In het geval van vragen, kunt u contact opnemen met uw adviseur. Heeft u (nog) geen adviseur? Dan kunt u ons bellen op: +31 88 089 90 00