De Europese btw-regelgeving op het gebied van E-commerce zou per 1 januari 2021 worden gewijzigd. De wijziging heeft vooral effect op zendingen van buiten de EU (met name China), waarbij dan over alle verkopen btw verschuldigd wordt. Nu is dat nog niet het geval: enerzijds omdat er een vrijstelling voor kleine zendingen geldt (tot een drempelbedrag van € 22), anderzijds omdat op basis van de huidige btw-regels er geen mogelijkheid is dergelijke verkopen met btw te belasten. Het effect van de nieuwe regels is dat ook buiten de EU gevestigde webshops te maken krijgen met btw-heffing. Ook wordt een zogenoemde ‘platformfictie’ geïntroduceerd, waardoor platforms zoals Amazon zelf ook voor bepaalde transacties btw-plichtig worden.

‘One-Stop-Shop’-regeling
Daarnaast komt er een mogelijkheid om in de EU verschuldigde btw af te dragen via één aangifte, de ‘One-Stop-Shop’-regeling, waardoor webshops zich niet langer in elke EU-lidstaat hoeven te registreren om aldaar btw af te dragen. Dat betekent een aanzienlijke vereenvoudiging (en kostenbesparing) voor bijvoorbeeld Nederlandse en EU webshops.

Vanwege de coronacrisis lukt het de EU-lidstaten niet om tijdig alle maatregelen door te voeren. Daarom heeft de EU besloten om de introductie ervan uit te stellen tot 1 juli 2021. Wilt u weten wat de nieuwe regeling voor u betekent, neem contact op via vat@limes-int.com.