EU-lidstaten zijn op grond van EU-recht en onder bepaalde omstandigheden verplicht om niet-ingezetenen dezelfde voordelen toe te kennen als ingezetenen. De wijze waarop Nederland dat in wetgeving heeft vastgelegd is niet in overeenstemming daarmee. De vraag wat de gevolgen zijn van werken in meerdere staten anders dan de woonstaat, bleef tot voor kort onbeantwoord.

In dit artikel uit het vakblad Over de Grens bespreekt LIMES-collega Frank Mélotte het Besluit van de staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van het richtinggevende Spaanse voetbalmakelaarsarrest en een recente uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch.

Klik hier om het artikel te downloaden.
https://www.futd.nl/vakblad/over-de-grens/actueel