Als gevolg van een rechtszaak van de Europese Commissie tegen Nederland over de hoge legestarieven van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor het aanvragen van vergunningen, worden diverse legestarieven  met ingang van 3 mei 2018 aanzienlijk verlaagd.

Bijvoorbeeld:

  • de leges voor kennismigrant- en ICT aanvragen, worden verlaagd van
    EUR 938 naar EUR 582.
  • de leges voor een aanvraag zoekjaar worden verlaagd van EUR 641 naar
    EUR 285.
  • de leges voor een reguliere aanvraag erkend referent worden verlaagd van
    EUR 5.345 naar EUR 3.861.