Vanaf 1 maart 2020 zijn buitenlandse werkgevers die in het kader van internationale dienstverrichting werknemers uit andere Europese lidstaten en de EER/Zwitserland in Nederland tewerkstellen, verplicht hiervan een melding te doen bij de SVB.

De buitenlandse werkgever (dienstverrichter) moet deze melding doen en een afschrift van de melding verstrekken aan de Nederlandse inlener (dienstontvanger). De Nederlandse inlener heeft een controleplicht en is verplicht onjuistheden of het niet ontvangen van een afschrift van de melding, te rapporteren binnen 5 vijf werkdagen na de start van de werkzaamheden in Nederland. Het niet of onvolledig melden van de betreffende tewerkstelling kan bestraft worden met een boete.

Niet voor elke tewerkstelling is er een meldplicht. Er is een aantal vrijgestelde categorie├źn van werknemers. Voor zelfstandigen geldt ook een meldplicht.

De melding moet worden gedaan via het online meldloket.