De Staatssecretaris van Financiën heeft het beleid ten aanzien van internationale toerekening van ontslagvergoedingen gewijzigd. De toerekening moet voortaan worden gedaan aan de hand van de gehele diensttijd waarop de hoogte van de ontslagvergoeding is gebaseerd.

Als het verloop van de diensttijd niet meer kan worden achterhaald en de juiste toerekening ook niet kan worden benaderd, vindt toerekening plaats op basis van de laatste twaalf maanden van de dienstbetrekking bij de betreffende werkgever.

Het nieuwe beleid geldt voor ontslagvergoedingen die met ingang van 5 februari 2022 zijn uitbetaald.