Nieuwe immigratieregeling om internationaal talent aan te trekken voor startende bedrijven

Startende bedrijven die internationaal talent buiten de Europese Unie werven, kunnen vanwege hun financiële situatie en de hoge salariseisen niet altijd gebruik maken van de huidige kennismigrantenregeling. Bovendien ontvangen werknemers die voor een startend bedrijf werken vaak een deel van hun beloning in de vorm van aandelen, terwijl de kennismigrantenregeling aandelenbezit van kennismigranten beperkt. 

Daarom heeft de staatssecretaris een pilotregeling (van 3 jaar) voor startups aangekondigd die in de zomer van 2020 start. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zal de financiële situatie van de start-up beoordelen om vast te stellen of de start-up gebruik kan maken van de kennismigrantenregeling en zo niet, gebruik kan maken van de pilotregeling. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • Een start-up mag maximaal 15 werknemers hebben.
  • Maximaal 5 niet-EU werknemers per start-up kunnen gebruik maken van de regeling.
  • De werknemer moet voldoen aan de salariseis die vergelijkbaar is met de laagste salariseis voor kennismigranten: EUR 2.364 voor 2019.
  • De werknemer moet aandelen ontvangen.
  • Er is geen specifieke opleidingseis van toepassing.