De salariscriteria voor de 30% regeling voor 2015 zijn als volgt:

– Het belastbaar loon voor een werknemer moet op jaarbasis meer dan EUR 36.705 (2014: EUR 36.378) bedragen.

– Het belastbaar loon voor een werknemer die een mastertitel heeft en tevens jonger is dan 30 jaar, moet op jaarbasis meer dan EUR 27.901 (2014: EUR 27.653) bedragen.