De salariscriteria voor de 30% regeling voor 2020 zijn:

  • Het belastbaar loon voor een werknemer moet op jaarbasis meer dan EUR 38.347 (2019: EUR 37.743) bedragen.
  • Het belastbaar loon voor een werknemer die een mastertitel heeft en tevens jonger is dan 30 jaar, moet op jaarbasis meer dan EUR 29.149 (2019: EUR 28.690) bedragen.