Hierbij informeren wij u over enkele recente ontwikkelingen met betrekking tot de 30% regeling.

Salariscriterium
Om in aanmerking te komen voor de 30% regeling, moet de werknemer specifieke deskundigheid bezitten. Een werknemer bezit specifieke deskundigheid indien het belastbaar loon op jaarbasis meer bedraagt dan EUR 35.770 (2012: EUR 35.000). Voor werknemers die een mastertitel voeren en die tevens jonger zijn dan 30 jaar is het salariscriterium EUR 27.190 (2012: EUR 26.605).

150 kilometer voorwaarde
Een van de voorwaarden voor de 30% regeling is dat de werknemer meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonde gedurende meer dan twee derde van de periode van 24 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland. Er worden momenteel verschillende procedures gevoerd over deze voorwaarde, met verschillende uitkomsten, zowel positief als negatief. Wij blijven het verloop van deze procedures uiteraard nauwgezet volgen. Zolang de Hoge Raad nog geen uitspraak heeft gedaan, adviseren wij om ter behoud van rechten actie te nemen in die situaties waarbij uitsluitend vanwege deze voorwaarde de 30% regeling niet van toepassing is.

Deze voorwaarde gold ook voor werknemers die na een eerdere tewerkstelling in Nederland opnieuw in Nederland werden tewerkgesteld. Dat was echter niet beoogd en daarom is deze voorwaarde met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 versoepeld. Indien een werknemer eerder in Nederland heeft gewerkt en bij de aanvang van deze tewerkstelling wel voldeed aan deze voorwaarde, dan geldt de voorwaarde niet voor een nieuwe tewerkstelling in Nederland, mits die eerdere tewerkstelling niet meer dan 8 jaar geleden is aangevangen.

Einde 30% regeling
De looptijd van de 30% regeling eindigde voorheen op de laatste dag van de tewerkstelling in Nederland. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 eindigt de looptijd op de laatste dag van het loontijdvak na het loontijdvak waarin de tewerkstelling is geëindigd. Dit biedt werkgevers de mogelijkheid om bepaalde nabetalingen voor bijvoorbeeld vakantiegeld, niet-opgenomen vakantiedagen of een bonus nog onder de 30% regeling uit te betalen. De versoepeling geldt niet voor buiten Nederland uitgezonden werknemers (Nedeco-variant).

Mocht u vragen hebben na het lezen van deze NewsFlash, neem dan gerust contact met ons op.