Vanuit LIMES international wensen wij u een gelukkig en succesvol 2014!

Terugkijkend op 2013 was het op fiscaal gebied weer een bewogen jaar voor werkgevers. Ook voor 2014 zijn er weer de nodige wijzigingen in de regelgeving op het gebied van payroll en loonheffingen. Inmiddels staat vast welke van de aangekondigde wijzigingen zijn doorgevoerd. De wijzigingen bieden uitdagingen, maar ook kansen. Uit het totaal aantal wijzigingen in de regelgeving, hebben wij voor u een selectie gemaakt. Deze vindt u in onze Nieuwjaarsbrief Payroll 2014.

Uw adviseur bij LIMES international is graag bereid verder met u van gedachten te wisselen over de diverse wijzigingen die voor 2014 van kracht zijn geworden.