In het Regeerakkoord dat gisteren is gepresenteerd is opgenomen dat de looptijd van de 30% regeling wordt verkort van 8 jaar naar 5 jaar. Aangezien de financiële gevolgen ervan worden weergegeven met ingang van 2019, lijkt het erop dat de maatregel met ingang van 2019 in werking treedt. Wordt vervolgd!