De salariscriteria voor de 30% regeling voor 2019 zijn:

  • Het belastbaar loon voor een werknemer moet op jaarbasis meer dan EUR 37.743 (2018: EUR 37.296) bedragen.
  • Het belastbaar loon voor een werknemer die een mastertitel heeft en tevens jonger is dan 30 jaar, moet op jaarbasis meer dan EUR 28.690 (2018: EUR 28.350) bedragen.

Overgangsregeling:
Vanaf 1 januari 2019 wordt de looptijd van de 30% regeling teruggebracht van 8 naar 5 jaar. Voor de reeds afgegeven 30% regelingen is er een overgangsregeling. De einddatum op uw beschikking kan dus door de nieuwe wetgeving anders worden. Aan de hand van onderstaand overzicht is de nieuwe einddatum te bepalen.

Einddatum op uw beschikking is in: Nieuwe einddatum is:
2019 of 2020 Gelijk aan de einddatum op uw beschikking
2021, 2022 of 2023 31 december 2020
2024 of later De einddatum op uw beschikking min 3 jaar

 

De Belastingdienst zal geen nieuwe beschikking afgeven. De nieuwe einddatum dient door de werkgever in de salarisadministratie te worden geïmplementeerd.