De salariscriteria voor de 30%-regeling voor 2024 zijn:

  • Het belastbaar loon voor een werknemer moet op jaarbasis meer dan EUR 46.107 (2023: EUR 41.954) bedragen.
  • Het belastbaar loon voor een werknemer die een kwalificerende mastertitel heeft en tevens jonger is dan 30 jaar, moet op jaarbasis meer dan EUR 35.048 (2023: EUR 31.891) bedragen.