Op 5 juni 2023 informeerden wij u over de EU kaderovereenkomst op basis waarvan vanaf 1 juli 2023 internationale telewerkers sociaal verzekerd kunnen blijven in de Lidstaat waar hun werkgever gevestigd is.

De kaderovereenkomst kan alleen worden toegepast als de autoriteiten in de Lidstaat waar de werkgever gevestigd is, een daartoe strekkende A1-verklaring hebben afgegeven. Vanaf 1 juli 2024 moet de A1-verklaring worden aangevraagd binnen 3 maanden na de start van de werkzaamheden.

Tot en met 30 juni 2024 is het mogelijk deze A1-verklaring met terugwerkende kracht tot 1 juli 2023 aan te vragen, onder de voorwaarde dat vanaf 1 juli 2023 sociale verzekeringsbijdragen zijn afgedragen in de Lidstaat waar de werkgever gevestigd is.