In de Europese Hof-zaak nr. C-247/21 (Luxury Trust Automobil GmbH) heeft Advocaat-Generaal Kokott een conclusie genomen inzake de toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling. Deze vereenvoudigde ABC-regeling is in de Europese btw-regelgeving opgenomen om te voorkomen dat de partij (B), die zich tussen de leverancier (A) en eindafnemer (C) bevindt, zich niet in andere EU-lidstaten voor de heffing van btw hoeft te registreren. 

Uit de conclusie van de Advocaat-Generaal volgt dat als niet aan alle formele vereisten wordt voldaan, de faciliteit niet kan worden toegepast. Dit leidt alsnog tot btw-registraties voor partij B in alle EU-lidstaten waar goederen bij een partij C worden afgeleverd. Als het Europese Hof de conclusie overneemt, dan moeten ondernemers die als partij B aan partij C factureren expliciet opnemen dat de btw naar partij C is verlegd. 

De opmerking ‘toepassing vereenvoudigde ABC-regeling’ is dan niet meer voldoende.

Het is raadzaam dat internationale handelsondernemers nu reeds nagaan in hoeverre zij met deze regeling te maken hebben en of de facturen voldoen aan alle formele vereisten. Dit ter voorkoming van verplichte btw-registraties in andere EU-lidstaten.