Toepassing werkkostenregeling zonder aanwijzing in de payroll

Om een werknemer onbelaste vergoedingen en verstrekkingen te verlenen in de “vrije ruimte” van de werkkostenregeling, moeten deze aangewezen worden in de Nederlandse salarisadministratie. Werknemers van niet-inhoudingsplichtige werkgevers hebben daardoor vaak niet de mogelijkheid om hiervan te profiteren.

De Hoge Raad bevestigde echter recent dat de werknemer van een niet-inhoudingsplichtige werkgever voor de aan hem verleende vergoedingen of verstrekkingen ook zonder aanwijzing een vrijstelling tot maximaal 1,7%* van het van de werkgever genoten loon in aanmerking mag nemen. Dit geschiedt via een herberekening van het belastbaar loon in de aangifte inkomstenbelasting.

Benieuwd of u hier gebruik van kunt maken? Neem contact met ons op.

*Percentage voor 2022: 1,7% tot een loon van € 400.000, 1,18% over het meerdere.

Ga naar de bovenkant