Sinds 1 januari 2013 wordt een commissaris geacht ondernemer te zijn voor de BTW. Hof Den Bosch twijfelt hierover bij een commissaris van een stichting die voor zijn arbeids- en beloningsvoorwaarden ondergeschikt is aan de Raad van Commissarissen, maar die overigens zelf niet in een ondergeschikte positie verkeert ten opzichte van de Raad of de stichting. Hof Den Bosch stelt hierover prejudiciƫle vraag aan het Europese Hof van Justitie. Totdat hierover beslist is, kwalificeert de commissaris als BTW ondernemer.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.