Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 zijn ook van toepassing op onderdanen van niet EU landen die alleen door hun nationaliteit nog niet onder die verordeningen vallen, mits zij legaal op het grondgebied van een lidstaat verblijven en zich in een situatie bevinden die niet in alle op­zichten geheel in de interne sfeer van een enkele lidstaat ligt.
Een typerend voorbeeld is een Nederlandse werkgever die een werknemer met Russische nationaliteit in twee of meer EU lidstaten tewerkstelt en die woonachtig blijft in Rusland.

De Sociale Verzekeringsbank was van mening dat deze regel alleen van toepassing is als de niet EU onderdanen woonachtig zijn in een lidstaat. Het Europese Hof van Justitie heeft echter, in een procedure die door LIMES international namens een cliënt is geïnitieerd, vandaag beslist dat legaal verblijf in een lidstaat hiervoor voldoende is.

NewsFlashes als eerste in uw inbox ontvangen? Gratis inschrijven