Nederland heeft met diverse landen een wederkerig Memorandum of Understanding afgesloten met een clausule betreffende Working Holiday Programmes (“WHP”) waaronder jongeren tot 31 jaar oud een jaar in Nederland kunnen verblijven om de cultuur en maatschappij te leren kennen. ‘Incidenteel’ mogen deze jongeren werkzaamheden verrichten ter financiering van hun vakantie zonder dat hun werkgever hiervoor een werkvergunning hoeft aan te vragen. Wat ‘incidentele’ arbeid precies inhield, was echter nog niet eerder nader gedefinieerd.

Per 1 oktober 2018 wordt onder incidentele arbeid een maximale periode van 12 aaneengesloten weken voor dezelfde werkgever verstaan. Het aantal uren binnen deze 12 weken is niet gelimiteerd. Nadat de 12 weken voorbij zijn kan de jongere weer aan de slag voor een andere werkgever.

Deze regeling beoogt te voorkomen dat werkgevers  jongeren specifiek voor arbeid naar Nederland halen onder de WHP met als doel het omzeilen van de vereisten en procedures van een standaard gecombineerde werk/arbeidsvergunning of een kennismigrantenvergunning.