Vorige maand is het Comité van permanente vertegenwoordigers van de EU lidstaten akkoord gegaan met het voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van de EG verordeningen voor sociale zekerheid.

De meest opvallende wijzigingen van de toewijzingsregels zijn:

  • De periode dat een gedetacheerde werknemer voorafgaand aan zijn detachering sociaal verzekerd moet zijn in het land waar de werkgever is gevestigd wordt verlengd naar 3 maanden (was 1 maand).
  • Een persoon die woonachtig is buiten het grondgebied van de Europese Unie en die afwisselend in meerdere EU lidstaten werkt, wordt sociaal verzekerd in de lidstaat waar hij het merendeel van zijn werkzaamheden verricht.

Het is nog niet bekend wanneer de wijzigingen van kracht worden, maar het is raadzaam deze alvast in gedachten te houden bij nieuwe (of verlenging van) internationale tewerkstellingen.