Heeft u werknemers in dienst zonder ‘vast contract’? Dan geldt vanaf 1 januari 2020 een WW-premie die 5% hoger is.
Om dit te voorkomen kan vóór 1 januari 2020 met bepaalde werknemers wellicht alsnog het volgende schriftelijk worden overeengekomen:

  • arbeidscontract voor onbepaalde tijd
  • vaste arbeidsomvang (geen 0-uren of min/max)

Inmiddels is goedgekeurd dat deze administratieve vereisten voor de lage ww-premie uiterlijk vóór 1 april 2020 geregeld moeten zijn. Deze coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is vanaf 1 januari 2020 van toepassing. Doel van de wet is het verbeteren van de balans tussen vaste en flexibele arbeidscontracten. De voornaamste wijzigingen zijn:

  • de WW-premies voor flexwerkers zijn 5% hoger
  • bij einde dienstbetrekking (op initiatief van de werkgever) heeft de werknemer vanaf dag 1 recht op een transitievergoeding
  • een nieuwe ontslaggrond, namelijk de ‘cumulatiegrond’ (optelsom van één of meer ontslaggronden)
  • gedurende een periode van 3 jaar kunnen maximaal 3 arbeidscontracten voor bepaalde tijd met de werknemer worden aangegaan
  • voor de payroll-werknemer gelden minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als voor werknemers in dienst van de inlener
  • er geldt een schriftelijke oproeptermijn van minimaal 4 dagen voor de oproepkracht; ook heeft de oproepkracht recht op een contractaanbod voor een vaste arbeidsomvang na een oproepcontract van 1 jaar