Op 4 maart 2022 is door de EU lidstaten de tijdelijke Beschermingsrichtlijn aangenomen. Deze Richtlijn zal in eerste instantie 1 jaar gelden en kan vervolgens tweemaal voor een periode van 6 maanden worden verlengd. Met gekwalificeerde meerderheid kan eenmalig voor een periode van nogmaals 1 jaar worden verlengd. De lidstaten buigen zich momenteel over de implementatie. Nederland is momenteel bezig onder meer de volgende zaken voor Oekraïners te implementeren in beleid:

  • naar Nederland reizen en in Nederland verblijven op basis van een Oekraïens paspoort (zonder MVV/inreisvisum). Inreis voor langdurig verblijf is reeds sinds 24 februari 2022 mogelijk zonder MVV.
  • verkrijgen van een BSN via de lokale gemeente.
  • werken in Nederland na het indienen van een notificatie. Het notificatie beleid moet nog gepubliceerd worden. Daarom is het momenteel enkel mogelijk om te werken op basis van een tewerkstellingsvergunning. Zodra het notificatie beleid ingaat, zal een tewerkstellingsvergunning tot nader bericht niet meer nodig zijn voor Oekraïners. De Nederlandse autoriteiten streven naar een ingangsdatum voor dit beleid van 1 april 2022.

Mensen met een niet-EU nationaliteit die op 24 februari 2022 legaal verblijf hadden in Oekraïne kunnen, onder voorwaarden, eveneens beroep doen op de tijdelijke Beschermingsrichtlijn. Er gelden in deze situatie wel strengere voorwaarden.

Oekraïners die reeds in Nederland wonen en werken als bijvoorbeeld kennismigrant hoeven geen actie te ondernemen. Zij kunnen hun huidige vergunning verlengen, indien van toepassing.