april 2024

Nieuws omtrent 30% regeling

2024-04-24T17:37:39+02:0024 april 2024|tax + global mobility|

De Kennisgroep van de Belastingdienst heeft gisteren het standpunt ingenomen dat de 30%-vergoeding, voor de toegang tot de overgangsregelingen, óók in het relevante loontijdvak is genoten, wanneer de 30%-regeling met terugwerkende kracht -na een correctiebericht- is toegepast. Voor de overgangsregelingen met betrekking tot: de aftopping van de 30%-regeling de [...]

Sociale zekerheid internationale telewerkers

2024-04-15T14:16:35+02:0015 april 2024|tax + global mobility|

Op 5 juni 2023 informeerden wij u over de EU kaderovereenkomst op basis waarvan vanaf 1 juli 2023 internationale telewerkers sociaal verzekerd kunnen blijven in de Lidstaat waar hun werkgever gevestigd is. De kaderovereenkomst kan alleen worden toegepast als de autoriteiten in de Lidstaat waar de werkgever gevestigd is, [...]

maart 2024

Uitbreiding administratieplicht erkende referenten

2024-03-25T09:23:37+01:0025 maart 2024|tax + global mobility|

Per 1 april 2024 wordt de administratieplicht van erkend referenten uitgebreid, in relatie tot werknemers die gebruikmaken van het verlaagde salariscriterium. Vanaf deze datum is de erkend referent verplicht de volgende documenten in de administratie te bewaren voor een werknemer die werkzaam is op basis van het verlaagde salariscriterium*: [...]

Substantieel werken in de woonstaat

2024-03-20T14:16:06+01:0020 maart 2024|tax + global mobility|

Als een werknemer gelijktijdig in diverse EU-lidstaten werkt, waarvan een substantieel gedeelte in zijn woonstaat, dan is op basis van verordening (EG) 883/04 in principe de sociale zekerheidswetgeving van de woonstaat van toepassing. Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep een uitspraak gedaan in de situatie van een werknemer [...]

Per 1 april 2024 nieuw beleid toepassing btw-nultarief

2024-03-06T15:27:01+01:006 maart 2024|tax + global mobility|

De Nederlandse Wet op de omzetbelasting kent nultarieven voor onder andere grensoverschrijdende verkopen van goederen. Als goederen worden verkocht aan ondernemers en niet-ondernemers met een bestemming buiten de EU, dan geldt een nultarief voor ‘export’; als goederen worden verkocht aan ondernemers met een bestemming binnen de EU geldt een [...]

Ga naar de bovenkant