30%-regeling

De 30%-regeling is een Nederlandse fiscale faciliteit met als doel het aantrekken van buitenlandse medewerkers met een specifieke deskundigheid om in Nederland te komen werken. Wilt u weten welke voordelen op u en/of uw werknemers van toepassing zijn?

Neemt u dan gerust contact met ons op via het contactformulier onderaan deze pagina. Of lees alvast ons eMagazine.

Unieke applicatietool

LIMES international heeft een unieke applicatietool voor de 30% regeling ontwikkeld. Met dit nieuwe systeem wordt de aanvraag via een portal geregeld, waardoor de administratieve afhandeling van de aanvraag feitelijk geautomatiseerd wordt. De beoordeling van de aanvraag blijft natuurlijk gebeuren door een van de specialisten van het LIMES team.

De USP’s van onze tool:

 • Gebruiksvriendelijker en efficiënter voor HR en de medewerker
 • Snellere procedure
 • Grotere kostenefficiëntie
 • De live status van het proces kan op elk moment worden gecontroleerd

Met innovaties als deze blijft LIMES uw internationale ambities realiseren!

Algemeen

De 30%-regeling voorziet in een forfaitaire belastingvrije vergoeding (30%-vergoeding). Deze wordt geacht alle zogenoemde ‘extraterritoriale kosten’ te dekken. Dit zijn extra kosten voor het verblijf buiten het land van herkomst, waaronder huisvesting e.d.. Deze 30%-regeling kan leiden tot een flink hoger netto salaris van de werknemer én minder hoge werkgeverslasten.

Forfaitaire belastingvrije vergoeding
Welke extraterritoriale kosten dekt deze regeling?

 • reiskosten van en naar het land van herkomst;
 • de extra kosten voor levensonderhoud;
 • dubbele huisvestingskosten;
 • de kosten voor het aanvragen van een verblijfsvergunning;
 • de kosten voor het wijzigen van officiële documenten (werkvergunning uitgesloten);
 • de kosten van een taalcursus.

Tijdsduur

De 30%-regeling wordt voor een maximum van 5 jaar (60 maanden) verleend. Deze periode kan worden verminderd met eerdere periodes van verblijf of tewerkstelling in Nederland.

Salarisverwerking einde looptijd 30%-regeling gedurende loontijdvak

Het fiscale genietingstijdstip is bepalend of de 30%-regeling mag worden toegepast. Als eenmaal vaststaat dat de 30%-regeling toegepast mag worden, dan komt vervolgens de vraag wat de grondslag van de 30%-vergoeding is.

Onlangs heeft de Kennisgroep Internationaal Belastingrecht IB particulieren een standpunt ingenomen ten aanzien van de toepassing van de 30%-regeling in de loonadministratie wanneer de looptijd van de 30%-regeling gedurende de maand eindigt.

Lees hier verder.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De werknemer moet zijn aangeworven of toegewezen vanuit het buitenland.
 • De werkgever dient in Nederland te zijn geregistreerd als inhoudingsplichtige voor de loonheffingen. Een buitenlandse werkgever kan zich vrijwillig registreren als inhoudingsplichtige voor de Nederlandse loonheffingen om aan deze voorwaarde te voldoen. Hieraan is ook voldaan als, in plaats van de buitenlandse werkgever, een Nederlandse groepsmaatschappij van de buitenlandse werkgever is aangewezen als inhoudingsplichtige voor de loonheffingen in Nederland.
 • De werknemer dient een specifieke deskundigheid te hebben die niet of nauwelijks beschikbaar is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Een werknemer bezit deze specifieke deskundigheid als het salaris aan de salarisnorm voldoet.
 • De werknemer heeft in de periode van 24 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland meer dan twee derde van de 24 maanden (= 16 maanden) op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens gewoond.

Discover our services